Print

There are no translations available.

 

2. Sądecka Watra Archeologiczna w Maszkowicach i w Zarzeczu, koło Łącka.


12.00 - Zwiedzanie stanowiska archeologicznego w Maszkowicach (osada z murem obronnym, wczesna epoka brązu, ok. 1700 lat p.n.e.) wraz z dr hab. Marcinem Przybyłą, Instytut Archeologii UJ, od kilku lat kierującym projektem wykopalisk w Maszkowicach.

14.00 - Prelekcja dr hab. Marcina Przybyły, w szkole w Maszkowicach i prezentacja najciekawszych artefaktów z wykopalisk

14.45- Prelekcja dr Krzysztofa Dudy, Dyrektora CDR Oddział w Krakowie, na temat wpływu dziedzictwa historyczno- kulturowego na rozwój terenów wiejskich

15.30- Prelekcja Juliusza Marszałka, prezesa Towarzystwa Karpackiego, autora książki Katalog grodzisk i zamczysk w            Karpatach: Stanowiska Archeologiczne na terenie Gminy Łącko i w Naszacowicach

Zapraszamy do udziału osoby zainteresowane archeologią Karpat i turystyką kulturową.

Dla krajoznawców, którzy mogą czuć  niedosyt wiadomości fachowych przygotowaliśmy dodatkowe, wieczorne spotkanie w Domu Sądeckim, w Zarzeczu.

2. Sądecka Watra Archeologiczna jest organizowana przez Towarzystwo Karpackie we współpracy z  Domem Sądeckim  i Centralnym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie oraz Oddziałem Nowosądeckim Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Pana Marka Pławiaka Starosty Nowosądeckiego oraz Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie.

Kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel.kom. 668 840 034